Oznamy

Havarijná služba


V prípade potreby kontaktujte p.Ladislava Maďara, č.tel. 0910 900 503

Prenájom nebytového priestoru č.03/2015 z 8.9.2015


Predmetom nájmu je nebytový priestor na Dolnej ul.č 2 v Banskej Štiavnici. Viac ...

Zámer na prenájom nebytového priestoru - bufet a fitness zo 7.5.2015


*********************************************** Predmetom nájmu sú nebytové priestory v Mestských kúpeľoch – plavárni, Mládežnícka 10, Banská Štiavnica, bufet a fitness ... viac

***********************************************

Ponuka prenájmu nebytových priestorov


Hľadáte priestory na realizáciu svojich podnikateľských aktivít ? Pozrite si ponuku nebytových priestorov na prenájom.

 Zámer na prenájom nebytového priestoru


Nebytový priestor v Belházyovskom dome v Banskej Štiavnici... Viac


Výzva na predloženie cenových ponúk

Vyzývame záujemcov na predloženie cenových ponúk na tmelenie škár panelov na panelovom dome ... viac


 

Oznam - otvárace hodiny Mestských kúpeľov - plavárne v Banskej Štiavnici


Od 29.3.2016 bude zmena otváracích hodín Mestských kúpeľov - plavárne, podrobnosti nájdete tu.

Oznam - prechod na elektronické spracovanie bankových výpisov


Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica oznamuje užívateľom bytov, ktoré má v správe, vlastníkom aj nájomcom, že od 1.10.2015 je zavedený systém na elektronické spracovanie bankových výpisov. Žiadame preto všetkých, aby uvádzali pri platbách správny variabilný symbol, ktorý je uvedený vo formulári predpisu platieb (kalkulácia). Platby s nesprávnym, alebo chýbajúcim variabilným symbolom nebudú môcť byť priradené správnemu užívateľovi a tým vzniká riziko vytvárania dlhu a s tým súvisiaceho penalizačného poplatku.

Nové: Výročná správa spoločnosti za rok 2014


Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, hospodári s prenajatým majetkom mesta. Vykonáva správu bytov a nebytových priestorov v majetku mesta a vo vlastníctve občanov, zabezpečuje výrobu a rozvod tepla a TÚV ... viac

Ostatné správy o hospodárení spoločnosti nájdete tu.

Nové: pridané vyhodnotenie štandardov kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb za rok 2015.


Vyhodnotenie nájdete tu.