Elektronické spracovanie bankových výpisov
 Posted on Sunday, October 15, 2017
Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica oznamuje užívateľom bytov, vlastníkom aj nájomcom, že od 1.10.2015 je zavedený systém na elektronické spracovanie bankových výpisov. Žiadame preto všetkých, aby uvádzali pri platbách správny variabilný symbol, ktorý je uvedený vo formulári predpisu platieb (kalkulácia). Platby s nesprávnym, alebo chýbajúcim variabilným symbolom nebudú môcť byť priradené správnemu užívateľovi bytu a tým vzniká riziko vytvárania dlhu a s tým súvisiaceho penalizačného poplatku.
Zápis Bytovej správy do zoznamu správcov bytových domov
 Posted on Sunday, October 15, 2017
Zoznam správcov bytových domov je ministerstvom vedený verejne prístupný zoznam, do ktorého sa zapisujú základné údaje o správcoch bytových domov. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem podnikať ako správca bytových domov, musí byť zapísaná v zozname správcov bytových domov najneskôr do 31.12.2017. Naša spoločnosť bola do tohto zoznamu zapísaná 07.06.2017.
Prenájom nebytových priestorov
 Posted on Thursday, August 31, 2017
Momentálne nie sú žiadne nebytové priestory na prenájom.
Mestské kúpele - plaváreň - zmena otváracích hodín
 Posted on Thursday, December 21, 2017
Počas vianočných sviatkov a nového roka budú zmenené otváracie hodiny pre plaváreň. Podrobnosti nájdete v tomto rozpise.
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke, Zmluva o úvere, Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva
 Posted on Monday, December 11, 2017
Boli pridané informácie o dohode o vyplnovacom prave k blankozmenke, zmluve o úvere a zmluve o zriadeni záložného práva na pohľadávky a iné práva. Viac ...
Mestské kúpele - plaváreň - oznamy
 Posted on Sunday, September 10, 2017
Viac informácií nájdete tu, alebo na našej facebookovej prezentácii.

Otváracie hodiny Mestských kúpeľov - plavárne nájdete tu.
Oznamy
Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba tepla, TÚV
* Správa bytov a nebytových priestorov
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov