Oznamy

Havarijná služba

V prípade potreby kontaktujte p.Ladislava Maďara, č.tel. 0910 900 503


Prenájom nebytového priestoru

Zámer na prenájom nebytového priestoru - bufet a fitness zo 7.5.2015 Predmetom nájmu sú nebytové priestory v Mestských kúpeľoch – plavárni, Mládežnícka 10, Banská Štiavnica, bufet a fitness ... viac


Hľadáte priestory na realizáciu svojich podnikateľských aktivít ? Pozrite si ponuku nebytových priestorov na prenájom.


 Výzva na predloženie cenových ponúk

Vyzývame záujemcov na predloženie cenových ponúk na tmelenie škár panelov na panelovom dome ... viac


 

Faktor primárnej energie systému centrálneho zásobovania teplom

Viac informácií o faktore primárnej energie systému centrálneho zásobovania teplom sa nachádza tu.


OZNAM Mestských kúpeľov-plavárne

Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že na základe žiadostí našich zákazníkov budú od 6.12.2016 zmenené otváracie hodiny pre SAUNU.

Sauna bude pre verejnosť otvorená v utorok, stredu, štvrtok a piatok od 13:00 hod.


Výročná správa spoločnosti za rok 2015

Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, hospodári s prenajatým majetkom mesta. Vykonáva správu bytov a nebytových priestorov v majetku mesta a vo vlastníctve občanov, zabezpečuje výrobu a rozvod tepla a TÚV ... viac

Ostatné správy o hospodárení spoločnosti nájdete tu.


Výzva na predloženie cenových ponúk na montáž, dodávku pomerových rozdeľovačov nákladov na vykurovanie, termostatických ventilov, vyregulovanie rozvodov vykurovania.

Podrobnosti nájdete tu.


Oznam - prechod na elektronické spracovanie bankových výpisov

Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica oznamuje užívateľom bytov, ktoré má v správe, vlastníkom aj nájomcom, že od 1.10.2015 je zavedený systém na elektronické spracovanie bankových výpisov. Žiadame preto všetkých, aby uvádzali pri platbách správny variabilný symbol, ktorý je uvedený vo formulári predpisu platieb (kalkulácia). Platby s nesprávnym, alebo chýbajúcim variabilným symbolom nebudú môcť byť priradené správnemu užívateľovi a tým vzniká riziko vytvárania dlhu a s tým súvisiaceho penalizačného poplatku.


Pridané vyhodnotenie štandardov kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb za rok 2015.

Vyhodnotenie nájdete tu.