Vykonávame údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov, odstraňovanie porúch, závad a havárií pracovníkmi strediska údržby.
Údržba
Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov