Ochrana osobných údajov
ZMLUVA č. ZO/2019D1547 9-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby.
Predmetom tejto zmluvy je príprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení
podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany Poskytovateľa ako zodpovednej osoby vrátane určenia rozsahu
zodpovednosti, ktorú je možné uplatniť vo vzťahu k poskytovateľovi pri zisteni, že dohľad nad ochranou osobných údajov spracovávaných
prevádzkovatel'om nebol vykonaný riadne.
    Text zmluvy nájdete tu.
Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov