Havarijná služba
 Posted on Thursday, July 04, 2019

V prípade havarijnej situácie vo vašom bytovom dome alebo v byte volajte p.Maďara, na čísle telefónu
0910 900 503.
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov