Rekonštrukcie bytových domov

      Pri rekonštrukcii bytového domu je nutné zobrať do úvahy nasledujúce:

        Posúdenie stavu budovy 

        Vybrajte treba tú spoločnosť, ktorá ponúka  čo najkomplexnejšie posúdenie technického stavu budovy. Dom nemožno posúdiť od stola. Energetický audit či preukaz nie sú dokumenty pre splnenie legislatívnej povinnosti, ale dokumenty, ktoré vám pomáhajú pri rozhodovaní o ďalšom postupe.

        Komplexné riešenie rekonštrukcie 

        Náprava okamžitých nedostatkov je krátkodobým odsunutím ďalších problémov. Komplexné riešenie prináša preukázateľne väčšie  úspory v oblasti energetických strát, výrazne zvyšuje kvalitu a komfort bývania. Takým postupom možno výrazne ušetriť, i keď  sa vložené náklady javia na prvý pohľad relatívne vysoké v porovnaní s rekonštrukciou  vykonanou čiastkovými krokmi. 

        Spôsob financovania

        Môžete stavbu financovať z vlastných zdrojov, alebo využiť finančné služby niektorého bankového domu. Pri výbere je vždy dôležitá položka súvisiaca  s celkovými nákladmi na obstaranie úveru. Teda celková suma za všetky súvisiace  poplatky, úrokovú sadzbu a dobu splácania. Pozor - nižšia úroková sadzba nemusí znamenať lacnejší  úver. Preverte si tiež podmienky v prípade predčasného splácania alebo predĺženie splátok.

        Podpora štátu

        Dotačný program a záruka istiny predstavujú významnú finančnú pomoc. I tak je dôležité zdôrazniť, že úspory, ktoré získate komplexnou rekonštrukciou domu, túto pomoc výrazne prevyšujú. Komplexná rekonštrukcia so sebou navyše nesie prínosy, ktoré sa finančne oceniť nedajú.

        Cena

        Pri porovnaní ceny od jednotlivých potenciálnych dodávateľov porovnávajte porovnateľné. Na začiatku je nutné stanoviť presné požiadavky. Skontrolujte rozsah ponúkaných položiek pri jednotlivých ponukách. Porovnajte s odporučením projektanta v nadväznosti na zistený stav bytového domu. Na prvý pohľad nižšia cena nemusí znamenať ušetrené finančné prostriedky.

        Voľba materiálov

        Dbajte na dodržovanie materiálov predpísaných v projekte. Skúste kontrolovať dodávky na vašu stavbu. Opäť platí pravidlo - lacný materiál nemusí vždy priniesť úspory. Voľte takého dodávateľa, ktorý má meno na trhu, je stabilný a dá sa u neho na základe jeho referencií predpokladať vysoká kvalita.

        Výber dodávateľa stavebných a montážnych prác

        Vyberajte na základe preverených a overiteľných informácií, teda dívajte sa, ako to robili inde. Najlepšie, priamym kontaktom s osobami, ktoré vám môžu podať svoje osobné skúsenosti s danou spoločnosťou. Ďalej je dôležité si uvedomiť, že v priebehu vlastnej rekonštrukcie domu je tento dom stále užívaný a obývaný. Vlastný harmonogram prác vám teda spoločnosť musí ponúknuť a pripraviť tak, aby sa i behom stavebných prác v dome dalo relatívne „normálne" žiť.

        Priebežná kontrola

        Stavebný dozor nezávislý na dodávateľovi  je dôležitým pomocníkom. V priebehu stavby sa však nespoliehajte len na nich. Dívajte sa okolo seba, nebojte sa opýtať a vyžadujte odpoveď. Ak máte podozrenie, že sa deje niečo nesprávne, ihneď reagujte. V prípade nejasností kontaktujte stavebný dozor. Informujte samotných obyvateľov domu, čo a ako sa bude robiť. I oni môžu pomôcť s kontrolou. Závady odhalené v priebehu stavebných prác včas, vám môžu do budúcna ušetriť veľké problémy a starosti.

        Uloženie stavebného materiálu a odovzdanie stavby

        Vždy dohliadajte  na to, ako je stavebný materiál uložený. Je nepríjemné, keď zistíte , že sa váš zatepľovací materiál nachádza na druhej strane sídliska, pretože fúkal silný vietor. Je tiež dôležité si uvedomiť, že hodnota zloženého materiálu je veľmi vysoká, a tak tu hrozí i nebezpečenstvo odcudzenia. Po dokončení stavebných prác by stavba mala byť odovzdaná  v takom stave, aby i okolie zodpovedalo novému kabátu vášho domu.

        Poistenie

        Odporúčame vždy rekonštruovaný dom pripoistiť. Po rekonštrukcii má výrazne vyššiu hodnotu, a tak existujúca poistná zmluva s veľkou pravdepodobnosťou neplní 100 % svoj účel a nehnuteľnosť je podpoistená. Poistiť možno tiež stavbu, materiál i zodpovednosť a zabrániť tak nepríjemnostiam v priebehu realizácie.

Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov
Hlásenie porúch