Mestské kúpele - plaváreň má k dispozícii 2 bazény, veľký plavecký 25x12,5m s hĺbkou od 0,8m do 4m a relaxačný( pri saune ) 6x4m. Hodinová
kapacita plaveckého bazénu je 94 návštevníkov. V zariadení je možné využiť suchú a parnú saunu s kapacitou 15 návštevníkov. Prevádzka Mestské
kúpele - plaváreň má nasledovné otváracie hodiny. Počas celej pracovnej smeny zabezpečujú dozor kvalifikovaní plavčíci, vybavení záchrannými
pomôckami, ktorí dbajú o bezpečnú prevádzku a hygienu.
Materské školy, základné a stredné školy môžu v rámci plaveckých výcvikov využiť hromadný vstup. V prípade záujmu o hromadný vstup do sauny,
deti a žiaci od 3-18 rokov majú v našom zariadení jednotnú cenu lístka. Ponúkame možnosť občerstvenia nápojmi a rôznymi pochutinami v pokladni
plavárne. V priestoroch budovy plavárne môžte využiť aj fit centrum, ktorého prevádzku zabezpečuje iný podnikateľský subjekt.
Hromadné vstupy a výcviky je potrebné písomne objednať a nahlásiť vedúcej prevádzky minimálne 3 dni vopred. Firmy a organizácie si môžu pre
svojich zamestnancov u nás zakúpiť pernamentky alebo darčekové poukážky, prípadne zorganizovať športový deň a to všetko za veľmi výhodných
podmienok. Pre hotely, penzióny či ubytovne poskytujeme výhodné zmluvy o spolupráci a propagácii. V prípade záujmu nás môžete kedykoľvek
kontaktovať.
Mestské kúpele - plaváreň, ponuka služieb
Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov