Plavecké preteky
Mestské kúpele – plaváreň v Banskej Štiavnici bývajú miestom konania plaveckých pretekov rôznych vekových kategórií. Malú ukážku atmosféry na
jednom z takých pretekov prináša fotografická prezentácia z plaveckých pretekov s medzinárodnou účasťou 2016 a z pretekov Štiavnický kahanec 2016.
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov