Úradné hodiny
Pondelok: 8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00
Streda: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
Piatok: 8.00 - 12.00
Úradné hodiny, kontakty
Údaje o spoločnosti
Konateľ: RNDr.Pavel Bačík
Sídlo spoločnosti: Dolná 2, Banská Štiavnica, 96901
IČO: 36045195
DIČ: 2020066477
Spoločníci: Mesto Banská Štiavnica
Zakladateľská listina: Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 68/2000, zo dňa 09.06.2000, napísanej v NÚ Mgr. Vojtecha Švantnera, Radničné nám. č. 5, Banská Štiavnica, podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 29.1.2003 bola schválená zmena zakladateľskej listiny a vyhotovené jej úplné znenie.
Zápis v OR: OS Banská Bystrica, vložka 6793/S, oddiel sro, právna forma sro, www.orsr.sk
    Zamestnanci
Konateľ: RNDr.Pavel Bačík 045/692 20 60, 0903 696 183 konatel@bsbs.sk
Ekonóm, mzdy: Dana Malatincová 0911 405 794 ekonom@bsbs.sk
Učtáreň, pokladňa: Renáta Kmeťová 045/692 20 62 sluzby@bsbs.sk
Fond opráv: Dušana Kicková 045/692 20 62 sluzby@bsbs.sk
Údržba: 0910 900 503 udrzba@bsbs.sk
Tepelné hospodárstvo: Michal Pika 045/692 24 65, 0903 696 207 tepelnehospodarstvo@bsbs.sk
Plaváreň: Mgr.Denisa Slezáková 045/691 27 24,0903 405 102 plavaren@bsbs.sk
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov
Hlásenie porúch