Úradné hodiny
Pondelok: 8.00 - 14.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 12.00
Úradné hodiny, kontakty
Údaje o spoločnosti
Konateľ: RNDr.Pavel Bačík
Sídlo spoločnosti: Dolná 2, Banská Štiavnica, 96901
IČO: 36045195
DIČ: 2020066477
Spoločníci: Mesto Banská Štiavnica
Zakladateľská listina: Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 68/2000, zo dňa 09.06.2000, napísanej v NÚ Mgr. Vojtecha Švantnera, Radničné nám. č. 5, Banská Štiavnica, podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 29.1.2003 bola schválená zmena zakladateľskej listiny a vyhotovené jej úplné znenie.
Zápis v OR: OS Banská Bystrica, vložka 6793/S, oddiel sro, právna forma sro, www.orsr.sk
    Zamestnanci
Konateľ: RNDr.Pavel Bačík 0903696183 konatel@bsbs.sk
Ekonóm, mzdy: Ing.Iveta Selecká 045/6922060 ekonom@bsbs.sk
Správa bytov, pokladňa: Renáta Kmeťová 045/6922062 sluzby@bsbs.sk
Fond opráv: Dušana Kicková 045/6922062 sluzby@bsbs.sk
Údržba: Dušana Kicková 045/6911971 udrzba@bsbs.sk
Tepelné hospodárstvo: Michal Pika 045/6922465, 0903696207 tepelnehospodarstvo@bsbs.sk
Plaváreň: Mgr.Denisa Slezáková 045/6912724,0903405102 plavaren@bsbs.sk
Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov