Nahlasovanie porúch
    Druh poruchy Telefón
Poruchy vykurovania a dodávky teplej vody 0903 696 207
Kotolňa Drieňová 045/691 10 35
Kotolňa Križovatka 045/691 19 74
Ostatné poruchy a údržba bytov 0903 696 183
Poruchy výťahov 045/681 31 66,  0904 481 655
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov
Hlásenie porúch