Tlačivá na stiahnutie
Evidenčný list vlastníka bytu
Záznam o odpočte meračov
Žiadanka na vykonanie opravy
Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov