Rozhodnutia ÚRSO o cene tepla
Cena tepla na rok 2011
 Posted on Saturday, December 31, 2011
Rozhodnutie ÚRSO o cene tepla na rok 2011
Cena tepla na rok 2010
 Posted on Friday, December 31, 2010
Rozhodnutie ÚRSO o cene tepla na rok 2010
Cena tepla na rok 2009
 Posted on Thursday, December 31, 2009
Rozhodnutie ÚRSO o cene tepla na rok 2009
Cena tepla na rok 2008
 Posted on Wednesday, December 31, 2008
Rozhodnutie ÚRSO o cene tepla na rok 2008
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov
Hlásenie porúch