Vyhodnotenie štandardov kvality za oblasť teplo
Od 1.1.2015 do 31.12.2015
Od 1.1.2016 do 31.12.2016
Od 1.1.2017 do 31.12.2017
Od 1.1.2019 do 31.12.2019
Od 1.1.2018 do 31.12.2018
Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov