Vyhodnotenie štandardov kvality za oblasť teplo
Od 1.1.2015 do 31.12.2015
Od 1.1.2016 do 31.12.2016
Od 1.1.2017 do 31.12.2017
Od 1.1.2019 do 31.12.2019
Od 1.1.2018 do 31.12.2018
Od 1.1.2020 do 31.12.2020
Od 1.1.2021 do 31.12.2021
Od 1.1.2022 do 31.12.2022
Od 1.1.2023 do 31.12.2023
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov
Hlásenie porúch