Výročná správa spoločnosti za rok 2022
 Posted on Sunday, October 01, 2023
Výročná správa, vyhodnotenie hospodárenia, vývoj dlhu a finančný plán na nasledujúce obdobie. Správa sa nachádza tu.
Výročná správa spoločnosti za rok 2021
 Posted on Friday, June 23, 2023
Výročná správa, vyhodnotenie hospodárenia, vývoj dlhu a finančný plán na nasledujúce obdobie. Správa sa nachádza tu.
Výročná správa spoločnosti za rok 2020
 Posted on Friday, June 23, 2023
Výročná správa, vyhodnotenie hospodárenia, vývoj dlhu a finančný plán na nasledujúce obdobie. Správa sa nachádza tu.
Výročná správa za rok 2019
 Posted on Tuesday, August 04, 2020
Výročná správa za rok 2019, vývoj dlhu do roku 2019
Výročná správa za rok 2018
 Posted on Tuesday, June 11, 2019
Výročná správa, vyhodnotenie hospodárenia, vývoj dlhu a finančný plán na nasledujúce obdobie. Správa sa nachádza tu.
Výročná správa za rok 2017
 Posted on Monday, November 05, 2018
Výročná správa, vyhodnotenie hospodárenia, vývoj dlhu a finančný plán na nasledujúce obdobie. Správa sa nachádza tu.
Výročná správa za rok 2016 a vývoj dlhu užívateľov bytov do roku 2017
 Posted on Tuesday, December 19, 2017
Výročná správa za rok 2016, vývoj dlhu do roku 2017
Výročná správa, vyhodnotenie finančného plánu za rok 2015
 Posted on Thursday, December 31, 2015
Výročná správa, vyhodnotenie finančného plánu, vývoj dlhu za rok 2015 a finančný plán na rok 2016-2017
Výročná správa, vyhodnotenie finančného plánu za rok 2014
 Posted on Wednesday, December 31, 2014
Výročná správa, vyhodnotenie finančného plánu, vývoj dlhu za rok 2014 a finančný plán na rok 2015-2016
Výročná správa za rok 2013
 Posted on Tuesday, December 31, 2013
Výročná správa za rok 2013
Správa o stave tepelného hospodárstva
 Posted on Thursday, October 18, 2012
Správa o stave tepelného hospodárstva zo dňa 18.10.2012
Správa o hospodárení za rok 2011
 Posted on Saturday, December 31, 2011
Správa o hospodárení za rok 2011
Správy o hospodárení, výročné správy
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov
Hlásenie porúch