Faktor primárnej energie systému centrálneho zásobovania teplom
Zdroje do 0,3 MW fp - CZT 1,38586
Zdroje nad 0,3 MW fp - CZT 0,71189
Zdroj Na Zigmundšachtu 12 fp - CZT 1,57915
Zdroje zemný plyn fCO2 - CZT 0,34550
Zdroje hnedé uhlie fCO2 - CZT 0,56435
Faktor primárnej energie systému centrálneho zásobovania teplom
Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov