Výkon správy - správa nehnuteľného majetku

       Správu nehnuteľností a tým aj zabezpečovanie prevádzky objektov naša spoločnosť chápe a vykonáva ako súbor ekonomicko – technicko - právnych činností zabezpečujúcich racionálnu a optimálnu prevádzku spravovaného majetku.

Ekonomická časť

Technická časť

Inžinierska činnosť:

Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov
Hlásenie porúch