Čísla účtov objektov v bankách
Bytový dom Adresa Služby - číslo účtu Fond opráv - číslo účtu
8 Budovateľská 15, Banská Štiavnica SK2502000000002537666258
12,123 Dr.J.Straku 15, 17 19, Banská Štiavnica SK0902000000003138141651
22 Hollého 4, Banská Štiavnica SK2802000000002850366753
45 Učiteľská 2, Banská Štiavnica SK9702000000002679424254 SK0702000000002679410354
46 Učiteľská 4, Banská Štiavnica SK9702000000002679424254 SK0702000000002679410354
47 Učiteľská 6, Banská Štiavnica SK9702000000002679424254 SK0702000000002679410354
49 Mládežnícka 3, Banská Štiavnica SK4002000000002835832154 SK2102000000002835827355
62 1.Mája 8, Banská Štiavnica SK1302000000002897740853 SK1909000000005058717277
63 1.Mája 9, Banská Štiavnica SK1302000000002897740853 SK1909000000005058717277
68 Bratská 14, Banská Štiavnica SK7402000000002974754651 SK7109000000005034602723
69 Bratská 15, Banská Štiavnica SK7402000000002974754651 SK7109000000005034602723
70 Bratská 16, Banská Štiavnica SK7402000000002974754651 SK7109000000005034602723
71 Križovatka 15, Banská Štiavnica SK7902000000003138112455
76 Jilemnického 3, Banská Štiavnica SK8502000000002468307656 SK0502000000002468303858
77 1.Mája 10, Banská Štiavnica SK2502000000003138138356 SK5709000000005078560465
78 1.Mája 11, Banská Štiavnica SK2502000000003138138356 SK5709000000005078560465
79 Križovatka 6, Banská Štiavnica SK2202000000003138114354
80 Križovatka 7, Banská Štiavnica SK2202000000003138114354
81 Križovatka 8, Banská Štiavnica SK2202000000003138114354
82 Križovatka 9, Banská Štiavnica SK2202000000003138114354
83 Križovatka 10, Banská Štiavnica SK2202000000003138114354
84 Učiteľská 1, Banská Štiavnica SK7502000000002622226951 SK4202000000002622240155
85 Učiteľská 3, Banská Štiavnica SK7502000000002622226951 SK4202000000002622240155
86 Učiteľská 5, Banská Štiavnica SK7502000000002622226951 SK4202000000002622240155
87 Mierová 13, Banská Štiavnica SK4702000000003138134953
88 Dolná 27, Banská Štiavnica SK2602000000003138092554
89 Križovatka 20 21 22 23 24, Banská Štiavnica SK1202000000003138101051
103 Dolná 22, Banská Štiavnica SK7202000000002678582453 SK7902000000002678571754
104 Dolná 23, Banská Štiavnica SK7202000000002678582453 SK7902000000002678571754
105 Dolná 24, Banská Štiavnica SK7202000000002678582453 SK7902000000002678571754
106 Dolná 25, Banská Štiavnica SK7202000000002678582453 SK7902000000002678571754
107 Križovatka 16, Banská Štiavnica SK7902000000003138112455
108 1.Mája 1, Banská Štiavnica SK4402000000003138110951
110 Exnára 3, Banská Štiavnica SK5802000000002411481856 SK4302000000002411494251
111 1.Mája 6, Banská Štiavnica SK3702000000002679402151 SK8902000000002679383755
112 1.Mája 7, Banská Štiavnica SK3702000000002679402151 SK8902000000002679383755
115 MUDr.Jána Straku 20, Banská Štiavnica SK7402000000003075818951
116 MUDr.Jána Straku 21, Banská Štiavnica SK3102000000003075822053
121 1.Mája 2 3, Banská Štiavnica SK4402000000003138110951
122 Dr.J.Straku 3 5 7 9 11 13, Banská Štiavnica SK2402000000003138083957
126 Nám.sv.Trojice 7, Banská Štiavnica SK7702000000003138055358
Užívatelia bytov v bytových domoch, ktoré sa v tabuľke nenachádzajú, alebo nie je uvedené číslo účtu, vykonávajú úhrady platieb za služby na účet
SK5102000000001411012051 a úhrady do fondu opráv na účet SK4202000001740008408422.
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov
Hlásenie porúch